top of page

Zdroje

Tato sekce slouží jako knihovna zdrojů, které využije každý, kdo chce vědět, jaké to je být queer.

Materiály jsme roztřídili dle témat, níže ale najdete též seznam štítků.

LGB, pan/omnisexualita, asexualita, fluidita, kink, ...

duševní zdraví, body image, zdravotní rizika, protektivní faktory, menšinový stres, ...

právo v ČR, postupy v medicíně, školství a dalších institucích, ...

gender, pohlaví, binarita, intersex/DSD, tranzice, genderová dysforie/nesoulad, cross-dressing, drag, ...

diskriminace, předsudky, stereotypy, stigma, hate crime, konverzní terapie, Q-fobie, instituce (škola, církev, práce, politika), komunita, pochody hrdosti, ...

esencialismus, sociální konstruktivismus, queer teorie, feminismus, ...

aromantismus, polyamorie, otevřené vztahy, ...

vývoj identity, questioning, coming out, vztahy v rodině, partnerské vztahy, plánování rodiny, starší věk,. ..

historické perspektivy, historie LGBTQ+ hnutí, ...

etika, způsoby sběru dat, jak se ptát v dotazníku, problémy výzkumu, ...

bottom of page