top of page
Slovník

Queer termíny a jejich význam.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A
ace

ace

Viz asexuální. Spektrum obsahující lidi, jež cítí relativně nižší či žádnou sexuální přitažlivost vůči druhým. Asexuální  někdy označuje osoby zcela bez pociťované sexuální přitažlivosti. Zkráceně se někdy označují ace .

AFAB

AFAB

Zkratka pro "assigned female at birth", tedy pro "připsáno žena při narození". Používá se jako podstatné jméno označující člověka.

agender

agender

Přídavné jméno označující člověka, který se neidentifikuje s žádnou genderovou kategorií. Necítí, že by měl nějaký gender, popř. neuznává, že gender vůbec existuje.

AMAB

AMAB

Zkratka pro "assigned male at birth", tedy pro "připsáno muž při narození". Používá se jako podstatné jméno označující člověka.

allosexualita

allosexualita

Opak asexuality. Allosexuální jsou tedy lidé, kteří pociťují sexuální přitažlivost vůči jiným lidem.

ally

ally

Neboli spojenec. Člověk, který je podporovatelem LGBTQ+ práv, a je queer-friendly. Nejčastěji cisgender a/nebo heterosexuální.

androsexuální

androsexuální

Přídavné jméno označující člověka přitahovaného muži nebo maskulinitou. 

asexualita

asexualita

Spektrum obsahující lidi s relativně nižší či žádnou sexuální přitažlivost vůči druhým. Asexuální  někdy označuje osoby zcela bez sexuální přitažlivosti. Zkráceně se někdy označují ace .

B

B
bicurious

bicurious

Přídavné jméno pro člověka, který objevuje bisexualitu  nebo s ní experimentuje.

bigender

bigender

Přídavné jméno označující člověka, který se identifikuje s dvěma gendery zároveň, nejčastěji muž a žena.

binder

binder

Pomůcka pro zploštění hrudníku nebo prsou. Často ji využívají osoby, které nechtějí, aby byly patrné kontury jejich hrudníku. U nás je prodává např. DYKKA.

bifobie

bifobie

Odpor vůči bisexuálním lidem či bisexualitě obecně. Může spočívat v používání stereotypů, např. označování bisexuality "přechodnou fází" či bi osoby "promiskuitními".

C

C
cisgender

cis / cisgender

Přídavné jméno pro člověka, jehož gender je stejný jako pohlaví přidělené při narození.

cisnormativita

cis-normativita

Společenská tendence považovat cisgender lidi za "normální" a cokoli vymykajícího se této kategorii, za "nenormální". Souvisí také s očekáváním: cis-normativita se např. projevují tím, že při předložení dokumentu, kde je zapsáno přidělené pohlaví, je s osobou automaticky jednáno na základě připsaného pohlaví, i když se prokazující se osoba vyjadřuje jinak.

closeted

closeted

Vychází z anglického out of the closet, což v češtině znamená být out / vyoutovaný*á, tj. netajit svou menšinovou identitu. Closeted je pak opakem, v češtině bychom to tedy přeložili jako tajit/skrývat svou identitu či nebýt out / vyoutovaný*áCloseted je přídavné jméno.

crossdressing

cross-dressing

Oblékání se do oděvů, které se vymykají společenským normám dané kultury. V naší společnosti bychom mohli za cross-dressing považovat např. situaci, kdy si muž oblékne plesové šaty s podpatky, anebo ženu v pánském fraku a cylindrem. Cross-dressing nemusí nijak souviset se sexuální nebo genderovou diverzitou. Rovněž nejde o transvestitismus.

D

D
deadnaming

deadnaming

Užívání jména, které patřilo trans osobě před tranzicí, pro danou osobu. Mnozí trans lidé přijímají během tranzice nové jméno, které si vybrali a které je v souladu s jejich genderem. Předchozí jméno se často považuje za "mrtvé" a užívání takového jména v komunikaci s trans osobou je pro ně často zraňující, zejména, když jde o záměr.

demisexualita

demisexualita

Demisexuální osobu sexuálně přitahují jen lidé, k nimž má dostatečně silné citové pouto. Demisexualita je někdy řazena na asexuální spektrum.

drag

drag

Performativní umění, které je postaveno na satirické hře s genderovými normami a cross-dressingu. Drag queens a drag kings čast ovládají mnoho uměleckých forem, např. zpěv, tanec, dramaturgii, scénografii či oděvní design a kostým. V posledních letech rozšířil drag pořad RuPaul's Drag Race

E

E

enby

enby

Slangový výraz pro člověka s nebinární genderovou identitou. Pocházející z anglického fonetického přepisu zkratky "NB" – non-binary.

estrogen

estrogen

Skupina steroidů, které jsou spojované hlavně s vývojem a regulací ženské pohlavní soustavy. V kontextu transgender péče jsou primárně používané v hormonální tranzici u transfeminních či nebinárních osob.

F

F

faloplastika

faloplastika

Typ operace, při které je chirurgicky upraven nebo vytvořen zcela nový penis (tzv. neofalus).

falopletysmograf

falopletysmograf

Přístroj k měření změn v objemu nebo prokrvení penisu v závislosti na sexuálně-erotických podnětech.

femme

femme

Slovo odkazující se většinou k feminní genderové prezentaci, ale někdy využívané i v popisování genderové identity, např. u nebinárních lidí.

FtM

FtM

Z anglického Female-to-Male. Starší výraz pro člověka, který prošel nebo prochází zdravotní tranzicí z ženy na muže.

G

G

gender

gender

Česky též sociální pohlaví nebo rod, odkazuje k osobním identitám a společenským rolím jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Gender člověka znamená, do jaké míry se daný cítí být mužem či ženou, které pohlaví je mu okolím přisuzováno a jaké chování a povahové rysy jsou od něj proto očekávány. Pojmem gender může ale být míněna pouze genderová identita jedince nebo pouze genderové stereotypy a role.

genderová dysforie

genderova-dysforie

Prožívání nepříjemných pocitů, úzkosti, deprese nebo obecné duševní nepohody ohledně vlastního genderu. Například nepohodlí ve vlastním těle nebo úzkost z toho, jakým rodem mě oslovují druzí lidé.

Rovněž název diagnózy v DSM-5 (používá se v USA).

genderová euforie

genderova-euforie

Opak genderové dysforie – pocity radosti a/nebo úlevy z toho, že způsob vyjadřování mého genderu je v souladu s mojí genderovou identitou.

genderový nesoulad / inkongruence

genderovy-nesoulad

Stav, kdy prožívaný gender neodpovídá pohlaví připsanému při narození a který může vést k genderové dysforii.

Rovněž název diagnózy v MKN-11 (používá se v Evropě). 

genderové vyjadřování

genderove-vyjadrovani

Způsob, jakým dává najevo gender navenek, tedy např. oblečením, úpravou vlasů a vousů, chováním apod.

genderfluid

genderfluid

Přídavné jméno pro člověka, který vnímá, že jeho gender je proměnlivý v čase.

genderfuck

genderfuck

Postoj, že na genderu nezáleží, je zbytečným konstruktem či nedává smysl. Postoj se může projevovat provokativním mícháním tradičně binárních prvků v rámci oblékání a vnějšího vzhledu.

genderqueer

genderqueer

Přídavné jméno pro člověka, který vnímá, že jeho gender není v souladu s připsaným pohlavím.

H

H

heteroflexibilní

heteroflexibilni

Přídavné jméno pro člověka, který se identifikuje jako heterosexuální, ale zároveň pociťuje v sexualitě pociťuje jistou flexibilitu, tedy jej nepřitahují výhradně lidé "opačného pohlaví", pouze dominantně.  

homoflexibilní

homoflexibilni

Přídavné jméno pro člověka, který se identifikuje jako ne-heterosexuální, ale zároveň pociťuje v sexualitě pociťuje jistou flexibilitu, tedy jej nepřitahují výhradně lidé "stejného pohlaví", pouze dominantně.

homosexualita

homosexualita

Homosexualita je romantická nebo sexuální přitažlivost nebo sexuální chování mezi příslušníky stejného pohlaví. Zároveň jde o zastaralé označení, které mnohým queer lidem nevyhovuje, protože jim jej dala medicína.

HRT / hormonální terapie

HRT

Nasazení hormonů pro podporu pociťovaného genderu. Hormony (testosteron nebo estrogen/progesteron) napomáhají měnit tělo a jeho prožívání směrem k cíli tranzice.

hysterektomie

hysterektomie

Operativní odstranění dělohy.

I

I

intersekcionalita

intersekcionalita

Vědecký a filozofický přístup ke zkoumání společnosti, který zdůrazňuje množství (průnik) identit, jež lidé mají. 

intersex / variace pohlavních znaků (DSD)

intersex

Stav, kdy se člověk narodí s kombinací mužských i ženských znaků. Jeho tělo má tedy gonády, chromozomy a/nebo hormony obou těchto pohlaví. 

J

-

K

-

L

L
lesba

lesba

Žena, kterou přitahují ženy.

M

M

mastektomie

masektomie

Operativní odstranění prsou.

misgendering

misgendering

Používání rodu a zájmen, která neodpovídají tomu, jak se oslovovaný člověk cítí. Např. používání mužského rodu v komunikaci s trans ženou.

monosexuální

monosexualni

Přídavné jméno pro člověka, kterého přitahují lidé jednoho konkrétního genderu, patří sem tedy heterosexuální lidé, gayové a lesby. Opakem je polysexuální.

MtF

MtF

Z anglického Male-to-Female. Starší výraz pro člověka, který prošel nebo prochází zdravotní tranzicí z muže na ženu.

N

N

nebinární / non-binary

nebinarni

Přídavné jméno pro člověka, který se nevnímá ani jako muž, ani jako žena. 

neovagina

neovagina

Výsledek plastické rekonstrukce genitálu, která vytvoří orgán co nejpodobnější vulvě a vagině.

neopenis

neopenis

Výsledek plastické rekonstrukce genitálu, která vytvoří orgán co nejpodobnější penisu.

O

O

omnisexualita

omnisexualita

Přídavné jméno pro člověka, kterého přitahují lidé jakéhokoli genderu. Jde o synonymum pansexuality.

orchiektomie 

orchiektomie

Operativní odstranění varlat.

outing

outing

Situace, kdy je queer člověk veřejně vyoutován (je odhalena jeho sexuální nebo genderová identita) bez svého souhlasu někým jiným.

P

P

packer

packer

Pomůcka pro vytvoření dojmu boule v rozkroku, která naznačuje přítomnost penisu. Využívají jej např. trans muži.

pansexualita

pansexualita

Přídavné jméno pro člověka, kterého přitahují lidé jakéhokoli genderu. Jde o synonymum omnisexuality.

passing

passing

Situace, kdy trans či nebinární osoba působí na ostatní tak, jak skutečně vnímá svůj gender, nikoli tak, jaké má tělesné znaky. Lidem, kteří se passing daří, je někdy přisuzováno passing privilegium, protože mohou být méně diskriminováni.

polyamorie

polyamorie

Partnerský stav, kdy člověk rozvíjí více než jeden vztah. Nejde o nevěru, jelikož základem polyamorie je souhlas všech partnerů.

Q

Q

queer

queer

Široký termín označují lidi, kteří se identifikují jinak než jako heterosexuální a/nebo v souladu se zapsaným pohlavím. V původním významu znamenalo queer "podivný". Queer také patří pod písmeno Q ve zkratce LGBTQ+.

questioning

questioning

Česky "váhající" či "pochybující". Jde o přídavné jméno pro člověka, který hledá či zkoumá vlastní identitu a nepřijal (zatím) žádné pevné označení pro svou sexualitu či gender.

R

-

S

S

sex-positivity

sexpositivity

Přístup, který zdůrazňuje otevřenost v sexuálních otázkách a jde proti tabu sexuality. Hlavním tématem je vnímání sexu jako pozitivního aspektu života lidí.

T

T

trans muž

trans-muz

Nejčastěji člověk, který se identifikuje jako muž, ale bylo mu připsané ženské pohlaví při narození.

trans žena

trans-zena

Nejčastěji člověk, který se identifikuje jako žena, ale bylo jí připsané mužské pohlaví při narození.

transgender

transgender

Obecný termín pro lidi, kteří se neidentifikují s pohlavím, které jim bylo připsáno.

Někdy se termín užívá pouze pro osoby, které jsou trans*, tedy se vnímají výhradně jako muž nebo žena.

transfobie

transfobie

Odpor vůči transgender lidem či trans* identitě obecně. Může spočívat v používání stereotypů, např. označováním trans* lidí za nemocné, misgendering nebo deadnaming.

tranzice

tranzice

Proces životní změny, která člověka v tranzici posouvá k genderu, který vnímá jako správný. 

Tranzici lze vnímat ve vnitřním, sociálním, úředním i zdravotním smyslu (tedy od uvědomění si jiné genderové identity až po příp. úřední tranzici). Tranzice tedy teoreticky začíná, jakmile člověk zjistí, že připsané pohlaví neodpovídá vlastní představě o genderové identitě.

bottom of page