top of page

Etika queer výzkumu

Výzkum LGBTQ+ osob obvykle vyžaduje pečlivé zvážení etických aspektů, protože jde o společensky ohroženou skupinu. Jaká máme k dispozici doporučení?


Odborné recenzované publikace

🔓 = studie je volně dostupná

Chcete si přečíst studii, ale nemůžete ji najít? Napište nám a my Vám rádi poradíme.

Popularizační publikace

Audiovizuální zdroje

Účelem této prezentace je ukázat model teorie rodiny na podporu etického provádění výzkumu s gay muži, kteří usilují o náhradní rodičovství. Prezentace se bude zabývat víceúrovňovou podporou a překážkami v přístupu k reprodukci a v závěru uvede důsledky pro vědce a členy etických komisí pro výzkum.

Opmerkingen


bottom of page