top of page

Filozofické perspektivy

Jak lze uvažovat o tom, co znamená LGBTQ+ identita pro jednotlivce a společnost? Jaké úhly pohledu nám nabízí filozofie?


Odborné recenzované publikace

🔓 = studie je volně dostupná

Chcete si přečíst studii, ale nemůžete ji najít? Napište nám a my Vám rádi poradíme.

Popularizační publikace

Mediální články a další odkazy

Audiovizuální zdroje

Tato video přednáška pojednává o tom, co je to queer teorie.V této přednášce o queer teorii se profesor Paul Fry zabývá dílem Judith Butlerové ve vztahu k Dějinám sexuality Michela Foucaulta. Diskutovány jsou rozdíly v terminologii a metodách, včetně Butlerové důrazu na performanci a Foucaultova spoléhání se na formulace jako "mocenské vědění" a "nasazení spojenectví". Butlerové fixace na ontologii je zkoumána s odkazem na Levi-Straussův koncept syrového a vařeného. V závěru přednášky je Butlerové tázání po politice identity porovnáno s postkoloniálními a afroamerickými teoretiky.


Michel Foucault je nejvýznamnějším veřejným intelektuálem poslední doby. Přestože zemřel v roce 1984 na AIDS jako první veřejně činná osoba ve Francii a ve své době byl velmi vlivnou osobností, jeho vliv poté rostl téměř exponenciálně. Právě "queer" vliv akademického diskurzu autorů, jako jsou Foucault a Judith Butlerová, nám odkázal i dříve neotřelou myšlenku genderové identity.


Před 2. světovou válkou zažilo Německo krátké období rozporuplného společenského pokroku, který umožnil zviditelnit queer komunitu více než kdykoli předtím. Jaký byl život queer lidí ve výmarském Německu? Pojďte se se mnou dozvědět něco o LGBTQ Německu před nacisty a o filmové hvězdě, která se objevila jako první sympatická gay postava na plátně: Conrad Veidt.
Comments


bottom of page