top of page

Systém péče (lékařské, psychologické)

Aktualizováno: 25. 5.

Jaké je to vyhledávat péči jako LGBTQ+? Co může systém péče udělat pro queer osoby?


Odborné recenzované publikace

🔓 = studie je volně dostupná

Chcete si přečíst studii, ale nemůžete ji najít? Napište nám a my Vám rádi poradíme.

Popularizační publikace

Mediální články a další odkazy

Audiovizuální zdroje

Cameron hovoří o potřebě zlepšit zdravotní péči pro duhové komunity. Cameron Leakey je postgraduální studentkou veřejného zdravotnictví na Fakultě lékařských a zdravotnických věd. Zajímá se o rovnost ve zdravotnictví a zlepšení zdravotních výsledků pro naše duhové komunity. Pracuje jako postgraduální asistent pro výuku v oborech Zdraví obyvatelstva a Politika a mezinárodní vztahy a zajímá se o oba obory a také o jejich vzájemné prolínání.

Liz Margoliesová, zakladatelka a výkonná ředitelka organizace National LGBT Cancer Network, hovoří o zdravotních rozdílech v komunitách LGBTQ.
Dr. Contreras začíná diskuzí o spektru osob, které se identifikují s komunitou LGBTQ. Poté rozlišuje sexuální orientaci a genderovou identitu. Dále se zabývá rozdíly ve zdravotní péči, které se u této skupiny pacientů vyskytují. Dalšími tématy prezentace jsou zneužívání návykových látek, pokyny pro péči o pacienty LGBTQ+ a účinky hormonální terapie.


Podpora začleňování LGBTQ osob do zdravotnictví má zásadní význam pro řešení jedinečných problémů, kterým LGBTQ osoby čelí. Na zasedání je zdůrazněna potřeba individualizované péče zaměřené na jednotlivce a poukázáno na zdravotní rozdíly, s nimiž se LGBTQ komunita setkává. Zásadní význam má vytváření podpůrného prostředí a řešení problémů v oblasti duševního zdraví, zneužívání starších osob a překážek v přístupu ke zdravotní péči.

Více než polovina leseb, gayů, bisexuálů, transgenderových a queer Američanů uvádí, že zažili násilí, výhrůžky nebo obtěžování kvůli své sexualitě nebo genderové identitě. Téměř každý pátý LGBTQ člověk se vyhýbá vyhledání lékařské péče ze strachu z diskriminace. Na tomto harvardském fóru se odborníci na zdraví LGBTQ zabývali zdravotními rozdíly a diskriminací, které mají dopad na komunitu LGBTQ.

Webový seminář o afirmativní terapii pro transgenderové a nebinární osoby pořádaný Společností poradenské psychologie. Zahrnuje terminologii, stresory, odolnost a terapeutické strategie. Klade důraz na bezpečné a inkluzivní prostředí, řešení internalizované stigmatizace a podporu genderové afirmace. Témata zahrnují genderovou dysforii, etiku a přístup k afirmativní péči. Cenné poznatky pro praktiky pracující s trans a nebinárními klienty.

bottom of page